โรคความดันโลหิตสูง ทำให้ไตเสื่อม
สั่งซื้ออะมิโนวิต : 064-4545524  |  Line ID : @165ecgtq
วิจัยและพัฒนาโดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
: 064-4545524  |  Line ID : @165ecgtq
Thursday, 04 July 2024 16:11

โรคความดันโลหิตสูง ทำให้ไตเสื่อม

โรคความดันโลหิตสูง ทำให้ไตเสื่อม

สาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อม ที่พบได้บ่อยรองลงมาจากโรคเบาหวาน ก็คือโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมเนื่องจาก

 

  • ไตเสื่อมเนื่องจากควบคุมความดันได้ไม่ดี
    เพราะความดันโลหิตที่สูงมาก จะทำให้เส้นเลือดในหน่วยกรองปัสสาวะในไต ซึ่งมีขนาดเล็กมากและบอบบางมาก เกิดความเสียหาย และเสื่อมสภาพได้ง่าย

    โรคความดันโลหิตสูงและภาวะไตเสื่อม เป็นวงจรที่ส่งเสริมความรุนแรงซึ่งกันและกัน ความดันโลหิตยิ่งสูงมากเท่าไร ไตจะยิ่งเสื่อมมากขึ้นเท่านั้น และไตยิ่งเสื่อมมากขึ้นเท่าไร จะยิ่งไปขัดขวางไม่ให้เลือดไหลผ่านไตได้สะดวก ก็จะยิ่งไปเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้นไปอีก เรียกได้ว่าเป็นวงจรแห่งความเสื่อม

  • ไตเสื่อมจากการรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต
    เพราะสารเคมีในยาควบคุทความดันโลหิตเป็นสารแปลกปลอม ที่ต้องถูกขับออกนอกร่างกายทางไต ยิ่งรับประทานยามาก และรับประทานนานเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นเท่านั้น

    ทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง คือการควบคุมด้วยอาหาร ถ้าท่านควบคุมด้วยอาหารจนความดันโลหิตค่าบนไม่เกิน 140 มม.ปรอท และความดันโลหิตค่าล่างไม่เกิน 90 มม.ปรอท ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากภาวะไตเสื่อม
Read 64 times