กลุ่มโรค NCDs เบาหวาน , ความดัน , SLE , ดูแลด้วยอะมิโนวิต
สั่งซื้ออะมิโนวิต : 064-4545524  |  Line ID : @165ecgtq
วิจัยและพัฒนาโดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
: 064-4545524  |  Line ID : @165ecgtq

กลุ่มโรค NCDs

 

 

กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของนไทย และคนทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 70 เช่น โรคอ้วน , เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดผิดปกติ , โรคภูมิแพ้ , โรคภูมิแพ้ตัวเอง , โรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต หัวใจ สมอง รวมทั้งโรคมะเร็ง

 

เป็นที่น่าเสียดายที่การแพทย์ในปัจจุบัน มุ่งจัดการกับกลุ่มโรค NCDs ด้วยการใช้ยาเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อการควบคุมอาการของโรค ไม่มีการเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดโรค ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาควบคุมอาการของโรคไปตลอดชีวิต เมื่ออายุมากขึ้น ความเสื่อมของอวัยวะมากขึ้น ก็ต้องปรับเพิ่มขนาดของยา และชนิดของยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดจากหลักธรรมชาติ ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด ในการทำให้คนป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDs

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต ให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติ เป็นการบำบัดกลุ่มโรค NCDs ที่ได้ผลดีที่สุด