โรตไต ไตเสื่อม ไตวาย ดูแลด้วยอะมิโนวิต
สั่งซื้ออะมิโนวิต : 064-4545524  |  Line ID : @165ecgtq
วิจัยและพัฒนาโดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
: 064-4545524  |  Line ID : @165ecgtq

อะมิโนวิต

 

ภาวะไตเสื่อม ไตวาย

 

คนไทยเป็นโรคไตเสียชีวิตมากกว่า 108 คนต่อวัน !!

ไต เป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย ไตมีรูปร่างคล้ายถั่ว มี 2 ข้าง อยู่แถวใต้ชายโครงด้านหลังทำหน้าที่หลักคือ กรองของเสียที่ร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขับออกมาในรูปปัสสาวะ


โรคไต คือโรคที่เกิดจากไตทำงานผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดของเสียหรืออาหารส่วนเกิน ที่ปกติร่างกายจะกำจัดออกทางปัสสาวะ โดยผ่านการทำงานของไต ซึ่งเมื่อเกิดโรคไต ไตจะทำงานได้ลดลง จึงก่อให้เกิดการคั่งของสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเหล่านั้น ส่งผลถึงการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ 

ผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะ 3-4 จะเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นในบางคน เช่น ภาวะซีด โลหิตจาง โปรตีนอัลบูมีนในเลือดต่ำ ทำให้เกิดอาการบวมตามขา และน้ำท่วมปอดได้ มีความแปรปรวนของแร่ธาตุในกระแสเลือด เลือดมีภาวะเป็นกรด 

 

ซึ่งการที่ร่างกายกำจัดของเสียไม่ได้ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จนในที่สุดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะไตวาย ถ้าไม่ได้รับการล้างไต หรือไม่ได้รับการปลูกถ่ายไต ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

 

6 อาการหลักที่จะบอกว่าไตไม่ดี ไตเสื่อม
 • บวมรอบตา บวมที่หน้า บวมเท้า
 • ปัสสาวะมีสีเลือด และมีฟองมาก
 • ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกลางคืน
 • ปัสสาวะน้อยลง
 • มีอาการปวดบั้นเอวหรือบริเวณสีข้าง (ไม่ต่ำกว่าเอวหรือไม่กลางหลัง)
 • ตรวจพบความดันโลหิตสูง

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคไตเรื้อรัง
 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง
 • อายุมาก
 • น้ำหนักเกินหรืออ้วน
 • สูบบุหรี่

 

ระดับการทำงานของไต

 

การวัดระดับการทำงานของไต ได้จากการคำนวนปริมาณเลือดที่ไหลผ่านไต เรียกว่า Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 

ไตระดับ 1 (ปกติ) eGFR > 90 cc/นาที
ไตระดับ 2 eGFR > 60-90 cc/นาที
ไตระดับ 3 eGFR > 30-59 cc/นาที
ไตระดับ 4 eGFR > 15-29 cc/นาที
ไตระดับ 5 (ไตวาย) eGFR < 15 cc/นาที

 

วิธีการทานอะมิโนวิต

Amino Vit มีกรดอะมิโน 12 กรัม เทียบเท่ากับกรดอะมิโนจากเนื้อสัตว์ 100 กรัม (1 ขีด) หรือไข่ขาว 4 ฟอง

 

 • ไตระดับที่ 1 รับประทานวันละ 1-2 ซอง
 • ไตระดับที่ 2 รับประทานวันละ 2-3 ซอง
 • ไตระดับที่ 3 รับประทานวันละ 3-4 ซอง
 • ไตระดับที่ 4 รับประทานวันละ 4-5 ซอง
 • ไตระดับที่ 5 รับประทานวันละ 5 ซอง